Armory

LiFeSiDeHuN

GOLD : Hidden

LEVEL : 91

GUILD : 0

NICKNAME : NOT SET

White Girin Horn Tasset +5
9 degree normal
White Girin Horn Boots +5
9 degree normal
Genuine Master Sword +5
9 degree normal
Flying Horse Scale Shield +5
9 degree normal
White Girin Horn Coronet +5
9 degree normal
White Girin Horn Lamellar +5
9 degree normal
White Girin Horn Shell +5
9 degree normal
White Girin Horn Glove +5
9 degree normal