Armory

__FanTa__

GOLD : Hidden

LEVEL : 110

GUILD : _SunShiine_

NICKNAME : S__FanTa__S

Drako War God Tasset +8
11 degree seal of nova
Drako War God Boots +8
11 degree seal of nova
kaledbowk +10
11SETODEL13 degree seal of moonODEL
NO ITEM EQUIPED
Drako War God Morion +8
11 degree seal of nova
Drako War God Mail +8
11 degree seal of nova
Drako War God Alette +8
11 degree seal of nova
Drako War God Glove +8
11 degree seal of nova